Usługi

Interwencje i doradztwo DEI

Konsultujemy i rozwiązujemy sytuacje kryzysowe związane z DEI. Prowadzimy interwencje eksperckie w trudnych sytuacjach.

Prowadzimy interwencje eksperckie w trudnych sytuacjach związanych z DEI (w tym aspekty prawne)

Zapewniamy doradztwo prawne, psychologiczne, mediacyjne w sytuacjach kryzysowych wynikających z DEI.

  • Pomoc w konfliktach: pomagamy Wam rozwiązać problemy i wyzwania, których źródło leży w obszarze DEI – takie jak konflikty w zespołach, dyskryminacja, mobbing, kryzysy psychologiczne.

  • Profesjonalna pomoc prawna: naszym partnerem strategicznym jest renomowana kancelaria prawna BKB Baran Książek Bigaj specjali-zująca się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych

  • Profesjonalna pomoc psychologiczna: naszymi partnerami strategicznymi są wiodące w Polsce organizacje prowadzące interwencje związane ze sferą zdrowia psychicznego – Mental Health Center i Mental Health Helpline.

Nasze przewagi

Dlaczego warto nam zaufać?

Stoją za nami liczby i doświadczenie… oraz przede wszystkim ludzie.

50 interwencji / rok

Rocznie przeprowadzamy ponad 50 interwencji i szybkie wsparcie doradcze (fast-track) w sytuacjach trudnych – dla zarządów, D&I Managers, Compliance, Legal.

Pełny zakres

Rozwiązujemy problemy prawne (dyskryminacja, mobbing, nierówne traktowanie), problemy związane z funkcjonowaniem procesów / sposobów działania, problemy interpersonalne i konflikty, problemy związane ze sferą zdrowia psychicznego (w tym np. śmierć pracownika).

Pomagamy rozwijać Twój biznes dzięki różnorodności

Skorzystaj z naszych usług doradczych, wydarzeń i szkoleń.  Jeśli nie wiesz od czego zacząć, po prostu porozmawiajmy.