Usługi dla biznesu

Wykorzystaj w pełni różnorodność.
Poznaj nasze narzędzia.

Szkolimy, eksplorujemy, planujemy, konsultujemy, wdrażamy i celebrujemy.
Jesteśmy z Tobą – jako praktycy DE&I – na każdym etapie Twojego biznesu.

Szkolenia, warsztaty i webinary

Rozwiniemy kompetencje Twoich zespołów, na rzecz Twojego biznesu. Na każdej płaszczyźnie działań DE&I.

Edukacja to podstawa naszej oferty. Do dyspozycji oddajemy Ci ponad 48 ekspertów DE&I. Pomożemy na każdej płaszczyźnie działalności, od programów wprowadzających do tematyki DE&I po zaawansowane programy przywódcze czy trenerskie.

Nasze szkolenia pomagają tworzyć bardziej otwarte, inkluzywne i różnorodne środowisko pracy, co może wprost przełożyć się na sukces Twojego biznesu.

180+

Współpracujemy lub współpracowaliśmy z ponad 180 różnymi firmami, operującymi
właściwie w każdym sektorze.

500+

Każdego roku organizujemy ponad 500 szkoleń i webinarów.

0 – 1

Pracujemy z zespołami z całego świata, na wszelkich szczeblach, od Entry do Zarządu.

48+

Nasz zespół to ponad 48 ekspertów z dziedzin DEI i pochodnych. Potrafimy sprostać każdemu wyzwaniu.

Opracowywanie strategii i Action Planów DE&I

Pomożemy Ci w systemowym ukierunkowaniu działań DE&I
i osiąganiu celów biznesowych.

Wspólnie znajdziemy drogę do osiągnięcia Twoich celów DE&I – opracowując strategię, plan działania, mapę drogową.

Wspieramy w stworzeniu mądrej strategii / planów działania DE&I – opartych na analizie dojrzałości DE&I Twojej organizacji (podejście evidence-based) oraz wspierających Twoje cele biznesowe i pomagamy w ich wdrożeniu.

Badania i audyty DE&I

Realizuj z nami badania i audyty, które pozwolą Ci dobrze zrozumieć swoją organizację, podjąć skuteczne działania oparte na dowodach oraz pozwolą monitorować Twój progres.

Badamy dojrzałość DE&I organizacji, posługując się autorskim modelem i własnymi narzędziami badawczymi.

Pomagamy wychwycić słabe i mocne strony, trendy i sygnały, które pozwalają ukierunkować działania DE&I. Pomagamy opracować KPIs i narzędzia monitoringu.

Pomagamy rozwijać Twój biznes dzięki różnorodności

Skorzystaj z naszych usług doradczych, wydarzeń i szkoleń.  Jeśli nie wiesz od czego zacząć, po prostu porozmawiajmy.

Empowerment zespołów DE&I

Pomożemy stworzyć trwałą strukturę wewnętrzną wspierającą DE&I. Zbuduj lub wzmocnij z nami Zespoły DE&I, liderów i liderki DE&I, sieci ambasadorskie, networki (ERGs).

Wspieramy proces budowy Zespołów DE&I lub w ponownym ukierunkowaniu (reshaping) działań zespołów już istniejących.

Nasze Centrum ERGs wspiera w powstawaniu i rozwoju sieci pracowniczych oraz kompetencji ERGs Leaders. Wspieramy konsultacyjnie osoby odpowiedzialne za DE&I w organizacjach, doradzamy w trudnych sytuacjach.

Komunikacja i branding

Realizujemy działania komunikacyjne, brandingowe i eventowe budując spójną markę i narrację DE&I. Zapewniamy widoczność dla Waszych działań DE&I i kreujemy angażujące wydarzenia.

Zrealizujmy wspólnie wydarzenia DE&I (Pride Month, DE&I Week), zadbajmy o promowanie Twojej firmy jako otwartej na DE&I.

Pomagamy budować angażujące, inspirujące, wielowymiarowe wydarzenia wewnętrzne (np. tydzień różnorodności, Pride Month, Disability Weeks).

Interwencje i doradztwo

Rozwiązujemy sytuacje kryzysowe związane z DE&I. Prowadzimy interwencje eksperckie w trudnych sytuacjach.

Zapewniamy doradztwo prawne, psychologiczne, mediacyjne w sytuacjach kryzysowych wynikających z DE&I.

Pomagamy Wam rozwiązać problemy i wyzwania, których źródło leży w obszarze DE&I – takie jak konflikty w zespołach, dyskryminacja, mobbing, kryzysy psychologiczne.

Pomagamy rozwijać Twój biznes dzięki różnorodności

Skorzystaj z naszych usług doradczych, wydarzeń i szkoleń. Jeśli nie wiesz od czego zacząć, po prostu porozmawiajmy.