Projekt Diversity Hub

Sisterhood Pathways

Silniejsze niż strach / Stronger Than Fear

Każdego dnia kobiety ze wszystkich grup społeczno-ekonomicznych i w każdym wieku, doświadczają przemocy ze względu na płeć, w tym molestowania seksualnego, przemocy psychicznej, przemocy ekonomicznej i cyberprzemocy.

Jak wynika z danych prezentowanych przez Centrum Praw Kobiet, każdego roku w Polsce ok. 800 000 kobiet doświadcza przemocy. Przemoc domowa jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce – prawie co piąta Polka doświadcza przemocy od obecnego lub byłego partnera, w większości współofiarami są też dzieci. Ponad 400 kobiet rocznie w Polsce umiera w wyniku przemocy, giną z rąk swoich oprawców lub popełniają samobójstwa.

Przemoc wobec kobiet nie jest zjawiskiem występującym tylko w rodzinie. Kobiety i dziewczynki doświadczają jej też w szkole (18%), w pracy (6%) wśród rówieśników, czy znajomych, na ulicy, w parku lub innym miejscu publicznym (12%) (Agencja Praw Podstawowych UE, 2014).

Projekt Sisterhood Pathways to wspólna inicjatywa Diversity Hub oraz organizacji partnerskich z Litwy i Łotwy. Projekt powstał z potrzeby zwrócenia uwagi na doświadczenia z jakimi mierzą się kobiety w tych krajach. Celem projektu jest zdiagnozowanie specyfiki zjawiska przemocy wobec kobiet, edukacja społeczna i pogłębienie wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy i reagowania. Tworząc projekt działaliśmy zgodnie z założeniem, że dostrzeganie i uświadamianie, jakie formy może przybierać przemoc jest kluczowe dla możliwości wprowadzenia trwałej zmiany w społeczeństwie.

Diversity Hub zajmujemy edukacją w obszarze różnorodności, równych szans i kultury włączania. Stawiamy człowieka w centrum, dlatego, poza działalnością biznesową, angażujemy się w rozmaite projekty społeczne, pozwalające nam prowadzić badania, tworzyć narzędzia i pokazywać wartość wspólnego zaangażowania. Kobiety i ich równe prawa to element rzeczywistości, do której dążymy, dlatego z zaangażowaniem wzięliśmy udział w projekcie Sisterhood Pathways.

W dążeniach do zwiększania świadomości na temat tego, jak ważne jest przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć znaleźliśmy wyjątkowego partnera – Młyn Zabierzów (https://mlynzabierzow.pl/). Właściciele budynku starego młyna, który jest przestrzenią gromadzącą wokół siebie lokalną społeczność i działającą na jej rzecz między innymi poprzez twórcze podejście do ruchu i tańca, pracy z ciałem, kultury, sztuki i aktywności społecznych, tworzą miejsce do spotkań, umożliwiające wspólne przebywanie ze sobą, a więc także miejsce kobiet.

Dlatego Młyn Zabierzów był najwłaściwszym miejscem do tego, aby wspólnie z nami w wyjątkowy sposób zaakcentować projekt i wprowadzić do przestrzeni publicznej mural – wizualną reprezentację bardzo ważnego przekazu idącego za naszą inicjatywą.

Kształt temu przekazowi nadaje litewska artystka Eglė Narbutaitė, która zaprojektowała i wykonała mural w każdym z krajów partnerskich projektu.

Z dumą możemy powiedzieć, że projekt Sisterhood Pathways został doceniony na forum europejskim i zwyciężył w prestiżowym konkursie Charlemagne Youth Prize 2024. Konkurs jest organizowany jest przez Achen International Charles Grand Prize Foundation oraz Parlament Europejski, którego przedstawiciel wręczając nagrodę podsumował:

“…właśnie dlatego wasza praca w podnoszeniu świadomości na ten temat, zabieraniu głosu, gdy dochodzi do przemocy i wspieraniu ofiar tych przestępstw jest tak ważna w walce z przemocą wobec kobiet.”

Zachęcamy do pogłębienia wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i do zapoznania się z bezpłatnym podręcznikiem “Understanding and Addressing Violence Against Women”, skierowanym do profesjonalistów i wszystkich osób zainteresowanych poznaniem zmagań kobiet doświadczających przemocy. Jest to podręcznik składający się nie tylko z badawczego podejścia do kwestii przemocy wobec kobiet z Polski, Litwy i Łotwy, ale także poradnik dla każdego, pomagający zbudować świadomość czym jest przemoc i jak jej zapobiegać.


Jeśli doświadczasz przemocy lub widzisz, że komuś obok dzieje się krzywda – zareaguj!

Gdzie możesz zgłosić się po pomoc:

Centrum Praw Kobiet
Telefon zaufania: 22 62 13 537
Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet ofiar przemocy: 600 070 717

Nie masz możliwości skorzystania z telefonu?
pomoc@cpk.org,pl
porady.prawne@cpk.org.pl
porady.psychologiczne@cpk.org.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Niebieska Linia

Całodobowa infolinia: 800 120 002

Po pomoc możesz udać się także do najbliższego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia lub Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Jeżeli masz problem z samodzielnym znalezieniem ośrodka w swojej okolicy, skontaktuj się z „Niebieską Linią” pod numerem 800 120 002.

Projekt SISTERHOOD PATHWAYS współfinansowany jest przez Council of the Baltic Sea States.