Know how

Artykuły

Tworzymy bazę wiedzy. Tutaj znajdziesz artykuły, komentarze, wyniki badań oraz inne materiały dotyczące różnorodności i inkluzywności w biznesie.

Najnowsze artykuły z dziedziny DE&I

DE&I z perspektywy osoby liderującej – rozmowa z przedstawicielkami Diversity Hub i International Paper

Jaka jest rola osób liderujących w zarządzaniu różnorodnością w organizacji? Jakim wyzwaniom muszą stawić czoła? Zapraszamy do przeczytania rozmowy dotyczącej wyzwań związanych z różnorodnością i inkluzywnością w organizacji z perspektywy kadry zarządzającej.

 • Jak COVID-19 zmienił D&I – nowe wyzwania zarządzania różnorodnością

  Z tego artykułu dowiesz się m.in. jak pandemia zmieniła D&I - jakie wyzwania, przeszkody i szanse stworzył COVID-19 dla zarządzania różnorodnością.

Zobacz pozostałe artykuły

 • Komfortowe środowisko pracy

  Pożądany i poszukiwany. Czym jest komfort w miejscu pracy? Jakie ma znaczenie w relacjach międzyludzkich oraz relacji do organizacji. Zapraszamy do krótkiego artykułu.

 • DE&I z perspektywy osoby liderującej – rozmowa z przedstawicielkami DiversityHub i International Paper

  Jaka jest rola osób liderujących w zarządzaniu różnorodnością w organizacji? Jakim wyzwaniom muszą stawić czoła? Zapraszamy do przeczytania rozmowy dotyczącej wyzwań związanych z różnorodnością i inkluzywnością w organizacji z perspektywy kadry zarządzającej.

 • Diversity, equity & inclusion w branży kreatywnej – doświadczenia z wdrożeń

  W artykule dzielimy się naszymi doświadczeniami, ukazując specyficzne potrzeby i wyzwania branży kreatywnej oraz najczęściej wdrażane rozwiązania, które pomagają firmom sprostać oczekiwaniom klientów i inwestorów.

 • DEI w branży kreatywnej – włączające miejsca pracy i lepsze opowieści

  Z tego artykułu dowiesz się m.in. jak pandemia zmieniła D&I - jakie wyzwania, przeszkody i szanse stworzył COVID-19 dla zarządzania różnorodnością.

 • Komu służy neuroinkluzywny biznes?

  Neuroinkluzywny biznes docenia różnorodność, której nie widać. Dowiedz się, jak firmy mogą wspierać i czerpać korzyści z zatrudniania osób neuroatypowych, tworząc sprzyjające środowisko pracy.

 • Jak COVID-19 zmienił D&I – nowe wyzwania zarządzania różnorodnością

  Z tego artykułu dowiesz się m.in. jak pandemia zmieniła D&I - jakie wyzwania, przeszkody i szanse stworzył COVID-19 dla zarządzania różnorodnością.

 • Scanning w zarządzaniu różnorodnością

  Z tego artykułu dowiesz się m.in. jak rozpocząć lub "wskrzesić" realizację świadomych działań D&I w firmie, jakie są poszczególne etapy procesu Scanningu oraz jak dopasować działania D&I do przedsiębiorstwa i jego grup docelowych.

 • Jego wysokość konflikt

  Z tego artykułu dowiesz się m.in. jakim zasobem są konflikty w miejscu pracy, dlaczego mogą okazać się korzystne dla firmy oraz jak wykorzystać wartość konfliktów i skutecznie nimi zarządzać z perspektywy menadżera zespołu.

 • Kobieta i kariera. Analiza barier w awansie kobiet liderek

  Z tego artykułu dowiesz się m.in. co wpływa na zjawisko nierówności płci w miejscu pracy, jakie blokady i bariery napotykają kobiety na swoich ścieżkach kariery, a także poznasz model 4x4, który możesz wdrożyć w swojej organizacji w obszarze gender balance.

 • Niepełnosprawność – moc w niemocy

  Z tego artykułu dowiesz się m.in. jak definiowane jest pojęcie niepełnosprawności w miejscu pracy, jakie stanowisko przyjmują ekspertki D&I z niepełnosprawnością oraz jaki wpływ ma brak całkowitej sprawności na ich pracę.

 • Strategie zarządzania zespołami wielonarodowymi

  Polska w ostatniej dekadzie zyskała na znaczeniu jako kraj atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów. Przyciąga ciekawymi ofertami powierzchni biurowych o wysokim standardzie, dobrą jakością transportu, niższymi kosztami eksploatacyjnymi w porównaniu do krajów Europy Zachodniej.

 • Otwartość na pracowników w różnym wieku. Zrozumienie i diagnoza w miejsce szufladkowania

  Z tego artykułu dowiesz się m.in. na jakie obszary tematyczne warto zwrócić uwagę analizując temat wieku, a także poznasz narzędzie Age Management Audit umożliwiające diagnozę organizacji w tym zakresie.

 • Strategie zarządzania zespołami wielonarodowymi

  Z artykułu dowiesz się jaki wpływ na praktyczny aspekt zarządzania mają uwarunkowania kulturowe, jakie napotykamy wyzwania związane z zarządzaniem zespołami wielonarodowymi oraz od czego zacząć opracowywanie własnych strategii zarządzania pracownikami pochodzącymi z różnych krajów czy odmiennych kręgów kulturowych?

 • Kobieta i kariera. Analiza barier w awansie kobiet liderek

  Z tego artykułu dowiesz się m.in. co wpływa na zjawisko nierówności płci w miejscu pracy, jakie blokady i bariery napotykają kobiety na swoich ścieżkach kariery, a także poznasz model 4x4, który możesz wdrożyć w swojej organizacji w obszarze gender balance.

 • LGBT to nie potop szwedzki

  Z tego artykułu dowiesz się m.in. jak zapewnić bezpieczeństwo i szacunek każdej osobie w organizacji, bez względu na poglądy innych współpracowników oraz o co powinni zadbać liderzy, by eliminować podziały.

 • Jego wysokość konflikt

  Z tego artykułu dowiesz się m.in. jakim zasobem są konflikty w miejscu pracy, dlaczego mogą okazać się korzystne dla firmy oraz jak wykorzystać wartość konfliktów i skutecznie nimi zarządzać z perspektywy menadżera zespołu.

 • Depresja a uzależnienie w pracy

  W Polsce mamy ok. 6,7 proc. osób nadużywających alkohol. Te dane statystyczne wydają się zaniżone. Z 3 mln tzw. małpek większość jest kupowana rano (w dodatku przez kobiety). Poranne picie, czyli klin, skutecznie obniża nieprzyjemne efekty metabolizowania alkoholu, ale jest prostym wskaźnikiem uzależnienia. Nierzadko stygmatyzujemy alkoholików, bez zrozumienia przyczyn alkoholizmu.

 • Niepełnosprawność – moc w niemocy

  Z tego artykułu dowiesz się m.in. jak definiowane jest pojęcie niepełnosprawności w miejscu pracy, jakie stanowisko przyjmują ekspertki D&I z niepełnosprawnością oraz jaki wpływ ma brak całkowitej sprawności na ich pracę.

 • Jak COVID-19 zmienił D&I – nowe wyzwania zarządzania różnorodnością

  Z tego artykułu dowiesz się m.in. jak pandemia zmieniła D&I - jakie wyzwania, przeszkody i szanse stworzył COVID-19 dla zarządzania różnorodnością.

 • Scanning w zarządzaniu różnorodnością

  Z tego artykułu dowiesz się m.in. jak rozpocząć lub "wskrzesić" realizację świadomych działań D&I w firmie, jakie są poszczególne etapy procesu Scanningu oraz jak dopasować działania D&I do przedsiębiorstwa i jego grup docelowych.

04.

Emotional Intelligence

Emotions are a part of our lives and we don’t put them aside when in work. Thanks to emotions we we can function effectively in a team, motivate ourselves and reach our goals.

05.

Personal effectiveness & self-management

Personal efficiency has become one of the most important competences in the recent years.

06.

Team effectiveness

Teamwork is treated today as reality and is inevitable in many projects. It is no secret that what we mean by ‘teamwork’ is much more than simply bringing together a group of people.

We create training programs tailored to your needs.